Đăng nhập với:
Đang xử lý...
1.
Big Book of Stars & Planets
Mã: #81904

Big Book of Stars & Planets

Tác giả: Emily Bone, Fabiano Fiorin
Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Usborne Publishing
Số trang: 16. Kích thước: 29.6 x 24.6 x 1cm. Cân nặng: 865 gr

Giá bìa:
329,000 ₫
Giá bán:
329,000 ₫
2.
One Minute Paper Airplanes
Mã: #81911

One Minute Paper Airplanes

Tác giả: Andrew Dewar
Bìa mềm. Phát hành tháng 07/2014. Tuttle Publishing
Số trang: 12. Kích thước: 27 x 21.3 x 3.6cm. Cân nặng: 335 gr

Giá bìa:
329,000 ₫
Giá bán:
329,000 ₫
3.
Lafosse and Alexander's Origami Flowers
Mã: #81912

Lafosse and Alexander's Origami Flowers

Tác giả: Michael G. LaFosse, Richard L. Alexander
Bìa mềm. Phát hành tháng 07/2014. Tuttle Publishing
Số trang: 96. Kích thước: 22.2 x 21.8 x 3.4cm. Cân nặng: 60 gr

Giá bìa:
369,000 ₫
Giá bán:
369,000 ₫
4.
Liar & Spy
Mã: #81827

Liar & Spy

Tác giả: Rebecca Stead
Bìa mềm. Phát hành tháng 07/2014. Yearling
Số trang: 180. Kích thước: 19 x 13 x 1.5cm. Cân nặng: 90 gr

Giá bìa:
149,000 ₫
Giá bán:
149,000 ₫
5.
Katerina's Wish
Mã: #81828

Katerina's Wish

Tác giả: Jeannie Mobley
Bìa mềm. Phát hành tháng 07/2014. Margaret K. McElderry Books; Reprint edition
Số trang: 272. Kích thước: 19.3 x 13 x 2.3cm. Cân nặng: 200 gr

Giá bìa:
149,000 ₫
Giá bán:
149,000 ₫
6.
The Ability
Mã: #81829

The Ability

Tác giả: M. M. Vaughan
Bìa mềm. Phát hành tháng 07/2014. Margaret K. McElderry Books; Reprint edition
Số trang: 330. Kích thước: 19.3 x 13 x 2.8cm. Cân nặng: 220 gr

Giá bìa:
149,000 ₫
Giá bán:
149,000 ₫
7.
Struck By Lightning: The Carson Phillips Journal
Mã: #81830

Struck By Lightning: The Carson Phillips Journal

Tác giả: Chris Colfer
Bìa mềm. Phát hành tháng 07/2014. Brown Books for Young Readers; Reprint edition, Little
Số trang: 272. Kích thước: 21.1 x 13.9 x 1.8cm. Cân nặng: 240 gr

Giá bìa:
199,000 ₫
Giá bán:
199,000 ₫
8.
Fairies Colouring and Sticker Book
Mã: #81166

Fairies Colouring and Sticker Book

Tác giả: Jessica Greenwell, Rebecca Finn, Kelly Cottrell
Bìa mềm. Phát hành tháng 05/2014. Usborne Publishing
Số trang: 42. Kích thước: 27.6 x 0.5 x 21.7cm. Cân nặng: 280 gr

Giá bìa:
229,000 ₫
Giá bán:
229,000 ₫
9.
ABC (Usborne Wipe Clean Books)
Mã: #81167

ABC (Usborne Wipe Clean Books)

Tác giả: Felicity Brooks
Bìa mềm. Phát hành tháng 05/2014. Usborne Publishing
Số trang: 24. Kích thước: 21.7 x 0.8 x 27.4cm. Cân nặng: 200 gr

Giá bìa:
169,000 ₫
Giá bán:
169,000 ₫
10.
Lift the Flap Word Book
Mã: #81168

Lift the Flap Word Book

Tác giả: Brooks Felicity
Bìa cứng. Phát hành tháng 05/2014. Usborne Publishing
Số trang: 16. Kích thước: 22.6 x 26.7cm. Cân nặng: 680 gr

Giá bìa:
329,000 ₫
Giá bán:
329,000 ₫
11.
Little Girls' Activity Book
Mã: #81169

Little Girls' Activity Book

Tác giả: Lucy Bowman, James Maclaine, Erica Harrison
Bìa mềm. Phát hành tháng 05/2014. Usborne Publishing
Số trang: 68. Kích thước: 21.8 x 0.7 x 24.9cm. Cân nặng: 280 gr

Giá bìa:
229,000 ₫
Giá bán:
229,000 ₫
12.
Big Book of Science Things to Make and Do
Mã: #81171

Big Book of Science Things to Make and Do

Tác giả: Rebecca Gilpin
Bìa mềm. Phát hành tháng 05/2014. Usborne Publishing
Số trang: 102. Kích thước: 21.8 x 27.6cm. Cân nặng: 455 gr

Giá bìa:
329,000 ₫
Giá bán:
329,000 ₫
13.
365 Things to Do with Paper and Cardboard
Mã: #81172

365 Things to Do with Paper and Cardboard

Tác giả: Fiona Watt, Erica Harrison, Antonia Miller
Bìa mềm. Phát hành tháng 05/2014. Usborne Publishing
Số trang: 366. Kích thước: 10.6 x 9.7 x 0.8cm. Cân nặng: 1135 gr

Giá bìa:
429,000 ₫
Giá bán:
429,000 ₫
14.
Lots of Things to Find and Colour in Fairyland
Mã: #81173

Lots of Things to Find and Colour in Fairyland

Tác giả: Fiona Watt, Stella Baggott
Bìa mềm. Phát hành tháng 05/2014. Usborne Publishing
Số trang: 96. Kích thước: 27 x 21.4 x 1 cm. Cân nặng: 385 gr

Giá bìa:
329,000 ₫
Giá bán:
329,000 ₫
15.
Wipe Clean: First Sums
Mã: #81174

Wipe Clean: First Sums

Tác giả: Kimberly Scott, Jessica Greenwell
Bìa mềm. Phát hành tháng 05/2014. Usborne Publishing
Số trang: 24. Kích thước: 22.1 x 0.7 x 27.3cm. Cân nặng: 250 gr

Giá bìa:
169,000 ₫
Giá bán:
169,000 ₫
16.
Things for Boys to Make and Do
Mã: #81178

Things for Boys to Make and Do

Tác giả: Emily Bone
Bìa mềm. Phát hành tháng 05/2014. Usborne Publishing
Số trang: 96. Kích thước: 21.8 x 27.6cm. Cân nặng: 425 gr

Giá bìa:
259,000 ₫
Giá bán:
259,000 ₫
17.
Lots of Things to Find and Colour: On Holiday
Mã: #81179

Lots of Things to Find and Colour: On Holiday

Tác giả: Fiona Watt
Bìa mềm. Phát hành tháng 05/2014. Usborne Publishing
Số trang: 96. Kích thước: 8.5 x 0.5 x 10.8 cm. Cân nặng: 400 gr

Giá bìa:
329,000 ₫
Giá bán:
329,000 ₫
18.
Sticker Dolly Dressing Fashion Designer Summer Collection
Mã: #81180

Sticker Dolly Dressing Fashion Designer Summer Collection

Tác giả: Fiona Watt, Stella Baggott
Bìa mềm. Phát hành tháng 05/2014. Usborne Publishing
Số trang: 34. Kích thước: 26.4 x 0.3 x 23.9cm. Cân nặng: 240 gr

Giá bìa:
199,000 ₫
Giá bán:
199,000 ₫
19.
Making Cards
Mã: #81181

Making Cards

Tác giả: Fiona Watt
Bìa mềm. Phát hành tháng 05/2014. Usborne Publishing
Số trang: 64. Kích thước: 24.3 x 31.3cm. Cân nặng: 815 gr

Giá bìa:
329,000 ₫
Giá bán:
329,000 ₫
20.
365 Days... With My Faithful Dog
Mã: #81182

365 Days... With My Faithful Dog

Tác giả: Helen Exley, Misc.
Bìa mềm. Phát hành tháng 05/2014. Helen Exley
Số trang: 368. Kích thước: 13.4 x 13 x 3cm. Cân nặng: 340 gr

Giá bìa:
239,000 ₫
Giá bán:
239,000 ₫
21.
365 Days... With My Bossy Cat
Mã: #81183

365 Days... With My Bossy Cat

Tác giả: Helen Exley, Misc.
Bìa cứng. Phát hành tháng 05/2014. Helen Exley
Số trang: 368. Kích thước: 13.4 x 13 x 3cm. Cân nặng: 340 gr

Giá bìa:
239,000 ₫
Giá bán:
239,000 ₫
22.
365 Chinese Wisdom
Mã: #81184

365 Chinese Wisdom

Tác giả: Helen Exley
Bìa cứng. Phát hành tháng 05/2014. Helen Exley
Số trang: 368. Kích thước: 13.4 x 12.6 x 3cm. Cân nặng: 340 gr

Giá bìa:
239,000 ₫
Giá bán:
239,000 ₫
23.
Utterly Wonderful Dogs
Mã: #81185

Utterly Wonderful Dogs

Bìa cứng. Phát hành tháng 05/2014. 
Số trang: 144. Kích thước: 14.8 x 14.8 x 1.8cm. Cân nặng: 340 gr

Giá bìa:
249,000 ₫
Giá bán:
249,000 ₫
24.
Utterly Gorgeous Cats
Mã: #81186

Utterly Gorgeous Cats

Bìa cứng. Phát hành tháng 05/2014. 
Số trang: 144. Kích thước: 1.8 x 14.8 x 14.8cm. Cân nặng: 340 gr

Giá bìa:
249,000 ₫
Giá bán:
249,000 ₫
25.
Diary of a Wimpy Kid #8: Hard Luck
Mã: #80953

Diary of a Wimpy Kid #8: Hard Luck

Tác giả: Jeff Kinney
Bìa cứng. Phát hành tháng 04/2014. Amulet Books
Số trang: 217. Kích thước: 5.5 x 8 x 1cm. Cân nặng: 400 gr

Giá bìa:
299,000 ₫
Giá bán:
299,000 ₫