Đang xử lý...
1.
Disney Junior Sofia the First: Happily-Ever-After Activities
Mã: #82382

Disney Junior Sofia the First: Happily-Ever-After Activities

Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. Parragon Book Service Ltd
Số trang: 48. Kích thước: 21 x 26.4cm. Cân nặng: 160 gr

Giá bìa:
99,000 ₫
Giá bán:
99,000 ₫
2.
Disney Fairies: Fairy Fun Activity Book
Mã: #82383

Disney Fairies: Fairy Fun Activity Book

Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. Parragon Book Service Ltd
Số trang: 48. Cân nặng: 160 gr

Giá bìa:
99,000 ₫
Giá bán:
99,000 ₫
3.
Kingfisher Readers - Level 1: Trains
Mã: #82147

Kingfisher Readers - Level 1: Trains

Tác giả: Thea Feldman
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. Kingfisher
Số trang: 32. Kích thước: 15 x 22.9cm. Cân nặng: 115 gr

Giá bìa:
82,000 ₫
Giá bán:
82,000 ₫
4.
Kingfisher Readers - Level 1: Tadpoles and Frogs
Mã: #82148

Kingfisher Readers - Level 1: Tadpoles and Frogs

Tác giả: Thea Feldman
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. Kingfisher
Số trang: 32. Kích thước: 13.5 x 22.8cm. Cân nặng: 50 gr

Giá bìa:
82,000 ₫
Giá bán:
82,000 ₫
5.
Pop and Play: Zoo Animals
Mã: #82149

Pop and Play: Zoo Animals

Tác giả: Simon Abbott
Bìa cứng. Phát hành tháng 08/2014. Kingfisher
Số trang: 10. Kích thước: 18 x 19cm. Cân nặng: 295 gr

Giá bìa:
169,000 ₫
Giá bán:
169,000 ₫
6.
Pop and Play: Things That Go
Mã: #82150

Pop and Play: Things That Go

Tác giả: Simon Abbott
Bìa cứng. Phát hành tháng 08/2014. Kingfisher
Số trang: 10. Kích thước: 18 x 19cm. Cân nặng: 295 gr

Giá bìa:
169,000 ₫
Giá bán:
169,000 ₫
7.
Treasure Hunt for Girls
Mã: #82151

Treasure Hunt for Girls

Tác giả: Roger Priddy
Bìa cứng. Phát hành tháng 08/2014. Priddy Books
Số trang: 20. Kích thước: 27.1 x 27.4cm. Cân nặng: 680 gr

Giá bìa:
195,000 ₫
Giá bán:
195,000 ₫
8.
Bright Baby - It's Time to Sleep
Mã: #82152

Bright Baby - It's Time to Sleep

Tác giả: Roger Priddy
Bìa cứng. Phát hành tháng 08/2014. Priddy Books
Số trang: 10. Kích thước: 16.2 x 20.1cm. Cân nặng: 310 gr

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
109,000 ₫
9.
Bright Baby - It's Time to Play
Mã: #82153

Bright Baby - It's Time to Play

Tác giả: Roger Priddy
Bìa cứng. Phát hành tháng 08/2014. Priddy Books
Số trang: 10. Kích thước: 16.2 x 20.1cm. Cân nặng: 310 gr

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
109,000 ₫
10.
Baby Basics: My First Words
Mã: #82154

Baby Basics: My First Words

Tác giả: Roger Priddy
Bìa cứng. Phát hành tháng 08/2014. Priddy Books
Số trang: 28. Kích thước: 15.9 x 20.3cm. Cân nặng: 400 gr

Giá bìa:
189,000 ₫
Giá bán:
189,000 ₫
11.
Lift-the-Flap: First 100 Words
Mã: #82155

Lift-the-Flap: First 100 Words

Tác giả: Roger Priddy
Bìa cứng. Phát hành tháng 08/2014. Priddy Books
Số trang: 14. Kích thước: 27.4 x 27.2cm. Cân nặng: 545 gr

Giá bìa:
209,000 ₫
Giá bán:
209,000 ₫
12.
Numbers Colors Shapes
Mã: #82156

Numbers Colors Shapes

Tác giả: Roger Priddy
Bìa cứng. Phát hành tháng 08/2014. Priddy Books
Số trang: 24. Kích thước: 15.2 x 12.4cm. Cân nặng: 180 gr

Giá bìa:
129,000 ₫
Giá bán:
129,000 ₫
13.
First 100 Trucks
Mã: #82157

First 100 Trucks

Tác giả: Roger Priddy
Bìa cứng. Phát hành tháng 08/2014. Priddy Books
Số trang: 24. Kích thước: 12.1 x 15.2cm. Cân nặng: 275 gr

Giá bìa:
129,000 ₫
Giá bán:
129,000 ₫
14.
First 100 Animals
Mã: #82158

First 100 Animals

Tác giả: Roger Priddy
Bìa cứng. Phát hành tháng 08/2014. Priddy Books
Số trang: 24. Kích thước: 15.5 x 12.3cm. Cân nặng: 240 gr

Giá bìa:
129,000 ₫
Giá bán:
129,000 ₫
15.
Wipe Clean Activity Flash Cards - Letters ABC
Mã: #82159

Wipe Clean Activity Flash Cards - Letters ABC

Tác giả: Roger Priddy
Phát hành tháng 08/2014. Priddy Books
Số trang: 30. Kích thước: 4.5 x 14 x 20.3cm. Cân nặng: 770 gr

Giá bìa:
209,000 ₫
Giá bán:
209,000 ₫
16.
Wipe Clean Activity Flash Cards - Numbers 123
Mã: #82160

Wipe Clean Activity Flash Cards - Numbers 123

Tác giả: Roger Priddy
Phát hành tháng 08/2014. Priddy Books
Số trang: 30. Kích thước: 17.4 x 12.3 x 4.5cm. Cân nặng: 500 gr

Giá bìa:
209,000 ₫
Giá bán:
209,000 ₫
17.
Wipe Clean Workbook Uppercase Alphabet ABC
Mã: #82161

Wipe Clean Workbook Uppercase Alphabet ABC

Tác giả: Roger Priddy
Phát hành tháng 08/2014. Priddy Books
Số trang: 28. Kích thước: 20.1 x 29cm. Cân nặng: 340 gr

Giá bìa:
154,000 ₫
Giá bán:
154,000 ₫
18.
How to Rock Best Friends and Frenemies
Mã: #82162

How to Rock Best Friends and Frenemies

Tác giả: Meg Haston
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. Poppy
Số trang: 208. Kích thước: 13.5 x 19.5cm. Cân nặng: 275 gr

Giá bìa:
169,000 ₫
Giá bán:
169,000 ₫
19.
The Wild Book
Mã: #82163

The Wild Book

Tác giả: Margarita Engle
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. Houghton Mifflin Harcourt
Số trang: 144. Kích thước: 12.7 x 19cm. Cân nặng: 400 gr

Giá bìa:
119,000 ₫
Giá bán:
119,000 ₫
20.
Oh My Godmother - The Glitter Trap
Mã: #82164

Oh My Godmother - The Glitter Trap

Tác giả: Barbara Brauner, James Iver Mattson, Abigail Halpin
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. Hyperion Books
Số trang: 231. Kích thước: 13.2 x 19cm. Cân nặng: 205 gr

Giá bìa:
139,000 ₫
Giá bán:
139,000 ₫
21.
The Kane Chronicles - Book 2: The Throne of Fire
Mã: #82165

The Kane Chronicles - Book 2: The Throne of Fire

Tác giả: Rick Riordan
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. Hyperion Books
Số trang: 464. Kích thước: 13.2 x 19.3cm. Cân nặng: 295 gr

Giá bìa:
200,000 ₫
Giá bán:
200,000 ₫
22.
Planes Read-Along (Storybook and CD)
Mã: #82166

Planes Read-Along (Storybook and CD)

Tác giả: Disney Book Group
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. Disney Press
Số trang: 32. Kích thước: 20.3 x 19.8 cm. Cân nặng: 115 gr

Giá bìa:
140,000 ₫
Giá bán:
140,000 ₫
23.
Ultimate Spider-Man: Why I Hate Gym
Mã: #82167

Ultimate Spider-Man: Why I Hate Gym

Tác giả: Disney Book Group
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. Marvel
Số trang: 24. Kích thước: 20.3 x 20.3cm. Cân nặng: 50 gr

Giá bìa:
79,000 ₫
Giá bán:
79,000 ₫
24.
Percy Jackson & the Olympians - Book 3: The Titan's Curse
Mã: #82168

Percy Jackson & the Olympians - Book 3: The Titan's Curse

Tác giả: Rick Riordan, Robert Venditti, Attila Futaki, Gregory Guilhaumond
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. Hyperion Books
Số trang: 128. Kích thước: 15.2 x 22.9cm. Cân nặng: 300 gr

Giá bìa:
269,000 ₫
Giá bán:
269,000 ₫
25.
World of Reading - Level 1: Jake and the Never Land Pirates
Mã: #82169

World of Reading - Level 1: Jake and the Never Land Pirates

Tác giả: Disney Book Group
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. Disney Press
Số trang: 32. Kích thước: 4.8 x 17.8cm. Cân nặng: 50 gr

Giá bìa:
79,000 ₫
Giá bán:
79,000 ₫