Đăng nhập với:
Đang xử lý...
1.
The Sweet Dead Life
Mã: #81978

The Sweet Dead Life

Tác giả: Joy Preble
Bìa mềm. Phát hành tháng 07/2014. Soho Teen
Số trang: 244. Kích thước: 14.3 x 20.8cm. Cân nặng: 250 gr

Giá bìa:
209,000 ₫
Giá bán:
209,000 ₫
2.
Escape Theory
Mã: #81979

Escape Theory

Tác giả: Margaux Froley
Bìa mềm. Phát hành tháng 07/2014. Soho Teen
Số trang: 288. Kích thước: 13.8 x 20.8cm. Cân nặng: 280 gr

Giá bìa:
209,000 ₫
Giá bán:
209,000 ₫
3.
The Gate Thief
Mã: #81980

The Gate Thief

Tác giả: Orson Scott Card
Bìa mềm. Phát hành tháng 07/2014. Tor Fantasy
Số trang: 433. Kích thước: 10.5 x 16.9cm. Cân nặng: 120 gr

Giá bìa:
179,000 ₫
Giá bán:
179,000 ₫
4.
The Hit
Mã: #81981

The Hit

Tác giả: David Baldacci
Bìa mềm. Phát hành tháng 07/2014. Hachette Book Group
Kích thước: 10.6 x 17.2cm. Cân nặng: 250 gr

Giá bìa:
169,000 ₫
Giá bán:
169,000 ₫
5.
The Smurfs 2: Look and Find
Mã: #81982

The Smurfs 2: Look and Find

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Số trang: 24. Kích thước: 24.8 x 29.8cm. Cân nặng: 385 gr

Giá bìa:
149,000 ₫
Giá bán:
149,000 ₫
6.
Look and Find: The Little Mermaid
Mã: #81983

Look and Find: The Little Mermaid

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Số trang: 24. Kích thước: 24.9 x 30.2cm. Cân nặng: 365 gr

Giá bìa:
149,000 ₫
Giá bán:
149,000 ₫
7.
Look and Find: Adventures
Mã: #81984

Look and Find: Adventures

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Kích thước: 24.9 x 30.2cm. Cân nặng: 410 gr

Giá bìa:
149,000 ₫
Giá bán:
149,000 ₫
8.
First Look and Find: Strawberry Shortcake
Mã: #81985

First Look and Find: Strawberry Shortcake

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Số trang: 12. Kích thước: 24.9 x 30.5cm. Cân nặng: 910 gr

Giá bìa:
169,000 ₫
Giá bán:
169,000 ₫
9.
First Look and Find: Sofia the First
Mã: #81986

First Look and Find: Sofia the First

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Số trang: 12. Kích thước: 25.4 x 30.5cm. Cân nặng: 910 gr

Giá bìa:
169,000 ₫
Giá bán:
169,000 ₫
10.
First Look and Find: Little Elf
Mã: #81987

First Look and Find: Little Elf

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Kích thước: 25.1 x 30.5cm. Cân nặng: 860 gr

Giá bìa:
169,000 ₫
Giá bán:
169,000 ₫
11.
First Look and Find: Jake and the Neverland Pirates
Mã: #81988

First Look and Find: Jake and the Neverland Pirates

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Kích thước: 25 x 30cm. Cân nặng: 860 gr

Giá bìa:
169,000 ₫
Giá bán:
169,000 ₫
12.
First Look and Find: Hello Kitty
Mã: #81989

First Look and Find: Hello Kitty

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Kích thước: 24.9 x 30.5cm. Cân nặng: 860 gr

Giá bìa:
169,000 ₫
Giá bán:
169,000 ₫
13.
First Look and Find: Doc McStuffins
Mã: #81990

First Look and Find: Doc McStuffins

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Số trang: 18. Kích thước: 25.4 x 30.5cm. Cân nặng: 725 gr

Giá bìa:
169,000 ₫
Giá bán:
169,000 ₫
14.
First Look and Find: Bubble Guppies
Mã: #81991

First Look and Find: Bubble Guppies

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Kích thước: 25.4 x 30.8cm. Cân nặng: 910 gr

Giá bìa:
169,000 ₫
Giá bán:
169,000 ₫
15.
Extreme Look and Find: Friends and Heroes
Mã: #81992

Extreme Look and Find: Friends and Heroes

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Kích thước: 25.1 x 30.5cm. Cân nặng: 430 gr

Giá bìa:
149,000 ₫
Giá bán:
149,000 ₫
16.
Extreme Look and Find: Princess Magic
Mã: #81993

Extreme Look and Find: Princess Magic

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Kích thước: 25.4 x 30.8cm. Cân nặng: 430 gr

Giá bìa:
149,000 ₫
Giá bán:
149,000 ₫
17.
Extreme Look and Find: MARVEL(TM) Heroes!
Mã: #81994

Extreme Look and Find: MARVEL(TM) Heroes!

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Số trang: 24. Kích thước: 25.4 x 30.8cm. Cân nặng: 430 gr

Giá bìa:
149,000 ₫
Giá bán:
149,000 ₫
18.
Little Sound Book: Up, Up and Away
Mã: #81995

Little Sound Book: Up, Up and Away

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Số trang: 12. Kích thước: 17 x 20cm. Cân nặng: 325 gr

Giá bìa:
199,000 ₫
Giá bán:
199,000 ₫
19.
Little Sound Book: Let's Have a Tea Party!
Mã: #81996

Little Sound Book: Let's Have a Tea Party!

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Số trang: 12. Kích thước: 19.8 x 22.9cm. Cân nặng: 320 gr

Giá bìa:
199,000 ₫
Giá bán:
199,000 ₫
20.
Little Sound Book: Frozen - Anna's Friends
Mã: #81997

Little Sound Book: Frozen - Anna's Friends

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Số trang: 12. Kích thước: 19.8 x 22.1cm. Cân nặng: 340 gr

Giá bìa:
199,000 ₫
Giá bán:
199,000 ₫
21.
Little Sound Book: Dora's Princess Adventure
Mã: #81998

Little Sound Book: Dora's Princess Adventure

Cân nặng: 400 gr

Giá bìa:
199,000 ₫
Giá bán:
199,000 ₫
22.
Little Sound Book: Dora's Princess Adventure
Mã: #81999

Little Sound Book: Dora's Princess Adventure

Cân nặng: 400 gr

Giá bìa:
199,000 ₫
Giá bán:
199,000 ₫
23.
Little Sound Book: Dora's Princess Adventure
Mã: #82000

Little Sound Book: Dora's Princess Adventure

Cân nặng: 400 gr

Giá bìa:
199,000 ₫
Giá bán:
199,000 ₫
24.
Little Sound Book: Dora's Princess Adventure
Mã: #82001

Little Sound Book: Dora's Princess Adventure

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Số trang: 12. Cân nặng: 400 gr

Giá bìa:
199,000 ₫
Giá bán:
199,000 ₫
25.
Little Sound Book: Jake and the Never Land Pirates
Mã: #82002

Little Sound Book: Jake and the Never Land Pirates

Bìa cứng. Phát hành tháng 07/2014. Publications International
Số trang: 12. Kích thước: 20.3 x 22.9cm. Cân nặng: 455 gr

Giá bìa:
199,000 ₫
Giá bán:
199,000 ₫