Đang xử lý...
1.
Lang Gia Bảng - Tập 1: Kỳ Lân Tài Tử
Mã: #83828

Lang Gia Bảng - Tập 1: Kỳ Lân Tài Tử

Tác giả: Hải Yến. Dịch giả: Ngọc Hiếu
Bìa mềm. Phát hành tháng 12/2014. NXB Thanh Niên
Số trang: 527. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 600 gr

Giá bìa:
119,000 ₫
Giá bán:
119,000 ₫
2.
Lần Nữa Làm Người
Mã: #83835

Lần Nữa Làm Người

Tác giả: Kim Đại. Dịch giả: Vũ Vũ
Bìa mềm. Phát hành tháng 12/2014. NXB Văn Học
Số trang: 280. Kích thước: 13 x 19cm. Cân nặng: 300 gr

Giá bìa:
97,000 ₫
Giá bán:
97,000 ₫
3.
Bảy Kiếp Xui Xẻo
Mã: #83815

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Dịch giả: Hoàng Phương Anh
Bìa mềm. Phát hành tháng 12/2014. NXB Văn Học
Số trang: 479. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 530 gr

Giá bìa:
122,000 ₫
Giá bán:
122,000 ₫
4.
Quân Tử Chi Giao (Bộ 2 cuốn)
Mã: #83809

Quân Tử Chi Giao (Bộ 2 cuốn)

Tác giả: Lam Lâm. Dịch giả: Tiếu Vi
Bìa mềm. Phát hành tháng 12/2014. NXB Văn Hóa - Thông Tin
Số trang: 906. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 1000 gr

Giá bìa:
230,000 ₫
Giá bán:
230,000 ₫
5.
Trường Tương Tư - Tập 3: Tình Xa
Mã: #83772

Trường Tương Tư - Tập 3: Tình Xa

Tác giả: Đồng Hoa. Dịch giả: Lương Hiền
Bìa mềm. Phát hành tháng 12/2014. NXB Thời Đại
Số trang: 630. Kích thước: 16 x 24cm. Cân nặng: 880 gr

Giá bìa:
139,000 ₫
Giá bán:
139,000 ₫
6.
Một Câu Chọi Vạn Câu
Mã: #83778

Một Câu Chọi Vạn Câu

Tác giả: Lưu Chấn Vân. Dịch giả: Trung Nghĩa
Bìa mềm. Phát hành tháng 12/2014. NXB Lao Động
Số trang: 593. Kích thước: 15 x 23cm. Cân nặng: 630 gr

Giá bìa:
149,000 ₫
Giá bán:
149,000 ₫
7.
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn (Tập 2)
Mã: #83747

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn (Tập 2)

Tác giả: Ngải Mễ. Dịch giả: Rainyalice
Bìa mềm. Phát hành tháng 12/2014. NXB Thời Đại
Số trang: 414. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 450 gr

Giá bìa:
89,000 ₫
Giá bán:
89,000 ₫
8.
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn (Tập 1)
Mã: #83748

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn (Tập 1)

Tác giả: Ngải Mễ. Dịch giả: Rainyalice
Bìa mềm. Phát hành tháng 12/2014. NXB Thời Đại
Số trang: 414. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 450 gr

Giá bìa:
89,000 ₫
Giá bán:
89,000 ₫
9.
Bên Nhau Trọn Đời (Tái bản năm 2014)
Mã: #83744

Bên Nhau Trọn Đời (Tái bản năm 2014)

Tác giả: Cố Mạn
Bìa mềm. Phát hành tháng 12/2014. NXB Văn Học
Số trang: 360. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 360 gr

Giá bìa:
88,000 ₫
Giá bán:
88,000 ₫
10.
Vĩnh Dạ (Tập 1)
Mã: #83705

Vĩnh Dạ (Tập 1)

Tác giả: Trang Trang. Dịch giả: Phạm Thanh Hương
Bìa mềm. Phát hành tháng 12/2014. NXB Thời Đại
Số trang: 605. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 660 gr

Giá bìa:
124,000 ₫
Giá bán:
124,000 ₫
11.
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Tập 5
Mã: #83695

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Tập 5

Tác giả: Lưu Liễm Tử. Dịch giả: Nguyễn Đức Vịnh
Bìa mềm. Phát hành tháng 12/2014. NXB Thời Đại
Số trang: 496. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 540 gr

Giá bìa:
119,000 ₫
Giá bán:
119,000 ₫
12.
Hảo Mộc Vọng Thiên (Tập 2)
Mã: #83699

Hảo Mộc Vọng Thiên (Tập 2)

Tác giả: Nhĩ Nhã
Bìa mềm. Phát hành tháng 12/2014. NXB Lao Động
Số trang: 438. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 490 gr

Giá bìa:
101,000 ₫
Giá bán:
75,750 ₫ (tiết kiệm 25,250 ₫)
-25%
13.
Hảo Mộc Vọng Thiên (Tập 1)
Mã: #83700

Hảo Mộc Vọng Thiên (Tập 1)

Tác giả: Nhĩ Nhã
Bìa mềm. Phát hành tháng 12/2014. NXB Lao Động
Số trang: 390. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 440 gr

Giá bìa:
91,000 ₫
Giá bán:
68,250 ₫ (tiết kiệm 22,750 ₫)
-25%
14.
Động Cơ Tàn Khốc
Mã: #83702

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Mâu Quyên
Bìa mềm. Phát hành tháng 12/2014. NXB Lao Động
Số trang: 357. Kích thước: 13 x 20.5cm. Cân nặng: 380 gr

Giá bìa:
95,000 ₫
Giá bán:
95,000 ₫
15.
Giang Sơn Bất Hối (Tập 3)
Mã: #83684

Giang Sơn Bất Hối (Tập 3)

Tác giả: Đinh Mặc. Dịch giả: Phạm Thanh Hương
Bìa mềm. Phát hành tháng 12/2014. NXB Lao Động
Số trang: 478. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 420 gr

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
81,750 ₫ (tiết kiệm 27,250 ₫)
-25%
16.
Giang Sơn Bất Hối (Tập 2)
Mã: #83685

Giang Sơn Bất Hối (Tập 2)

Tác giả: Đinh Mặc. Dịch giả: Phạm Thanh Hương
Bìa mềm. Phát hành tháng 12/2014. NXB Lao Động
Số trang: 478. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 420 gr

Giá bìa:
112,000 ₫
Giá bán:
84,000 ₫ (tiết kiệm 28,000 ₫)
-25%
17.
Tôi Không Phải Phan Kim Liên
Mã: #83446

Tôi Không Phải Phan Kim Liên

Tác giả: Lưu Chấn Vân. Dịch giả: Đông Mai
Bìa mềm. Phát hành tháng 11/2014. NXB Lao Động
Số trang: 375. Kích thước: 13 x 20.5cm. Cân nặng: 320 gr

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
109,000 ₫
18.
Hoa Thiên Cốt Ngoại Truyện
Mã: #83447

Hoa Thiên Cốt Ngoại Truyện

Tác giả: Fress Quả Quả. Dịch giả: Hoàng Phương Anh
Bìa mềm. Phát hành tháng 11/2014. NXB Lao Động
Số trang: 300. Kích thước: 10.5 x 15cm. Cân nặng: 270 gr

Giá bìa:
79,000 ₫
Giá bán:
59,250 ₫ (tiết kiệm 19,750 ₫)
-25%
19.
Chẳng Thể Nói Lời Yêu
Mã: #83430

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên
Bìa mềm. Phát hành tháng 11/2014. NXB Văn Học
Số trang: 405. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 460 gr

Giá bìa:
95,000 ₫
Giá bán:
95,000 ₫
20.
Hồi Ức Long Thành - Tập 4: Trong Mơ Bầu Trời Luôn Có Màu Xanh Biếc
Mã: #83436

Hồi Ức Long Thành - Tập 4: Trong Mơ Bầu Trời Luôn Có Màu Xanh Biếc

Tác giả: Địch An
Bìa mềm. Phát hành tháng 11/2014. NXB Lao Động
Số trang: 283. Kích thước: 13 x 20.5cm. Cân nặng: 240 gr

Giá bìa:
89,000 ₫
Giá bán:
89,000 ₫
21.
Vợ Quan - Tập 2: Lòng Bàn Tay, Mu Bàn Tay Đều Là Thịt
Mã: #83356

Vợ Quan - Tập 2: Lòng Bàn Tay, Mu Bàn Tay Đều Là Thịt

Tác giả: Đường Đạt Thiên
Bìa mềm. Phát hành tháng 11/2014. NXB Thời Đại
Số trang: 335. Kích thước: 13 x 20.5cm. Cân nặng: 330 gr

Giá bìa:
80,000 ₫
Giá bán:
80,000 ₫
22.
Vợ Quan - Tập 1: Truy Tìm Hồ Ly Tinh
Mã: #83357

Vợ Quan - Tập 1: Truy Tìm Hồ Ly Tinh

Tác giả: Đường Đạt Thiên
Bìa mềm. Phát hành tháng 11/2014. NXB Thời Đại
Số trang: 351. Kích thước: 13 x 20.5cm. Cân nặng: 350 gr

Giá bìa:
80,000 ₫
Giá bán:
80,000 ₫
23.
Trăng Đêm
Mã: #83300

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành. Dịch giả: Lam Nguyệt
Bìa mềm. Phát hành tháng 11/2014. NXB Lao Động
Số trang: 546. Kích thước: 16 x 24cm. Cân nặng: 790 gr

Giá bìa:
129,000 ₫
Giá bán:
129,000 ₫
24.
Công Tử Vô Sỉ - Tập 1
Mã: #83301

Công Tử Vô Sỉ - Tập 1

Tác giả: Duy Hòa Tống Tử. Dịch giả: Nguyễn Hương Nhiên
Bìa mềm. Phát hành tháng 11/2014. NXB Thời Đại
Số trang: 321. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 300 gr

Giá bìa:
79,000 ₫
Giá bán:
59,250 ₫ (tiết kiệm 19,750 ₫)
-25%
25.
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây (Tái bản năm 2014)
Mã: #83302

Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây (Tái bản năm 2014)

Tác giả: Tân Di Ổ. Dịch giả: Kim Diệu
Bìa mềm. Phát hành tháng 11/2014. NXB Lao Động
Số trang: 423. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 360 gr

Giá bìa:
99,000 ₫
Giá bán:
99,000 ₫

Sách Tiếng Việt