Đang xử lý...
1.
Nghề Làm Phi (Tập 1)
Mã: #84415

Nghề Làm Phi (Tập 1)

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Bìa mềm. Phát hành tháng 02/2015. NXB Lao Động
Số trang: 516. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 560 gr

Giá bìa:
124,000 ₫
Giá bán:
124,000 ₫
2.
Anh Mong Mình Không Yêu Em Nhiều Đến Thế
Mã: #84416

Anh Mong Mình Không Yêu Em Nhiều Đến Thế

Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh
Bìa mềm. Phát hành tháng 02/2015. NXB Văn Học
Số trang: 357. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 400 gr

Giá bìa:
96,000 ₫
Giá bán:
96,000 ₫
3.
Thiên Vương
Mã: #84348

Thiên Vương

Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương. Dịch giả: Hy Hy
Bìa mềm. Phát hành tháng 02/2015. NXB Lao Động
Số trang: 408. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 450 gr

Giá bìa:
105,000 ₫
Giá bán:
105,000 ₫
4.
Vì Em Mà Anh Đến
Mã: #84344

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc
Bìa mềm. Phát hành tháng 02/2015. NXB Văn Học
Số trang: 448. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 480 gr

Giá bìa:
105,000 ₫
Giá bán:
105,000 ₫
5.
Nam Cực Tinh
Mã: #84343

Nam Cực Tinh

Tác giả: Phong Duy
Bìa mềm. Phát hành tháng 02/2015. NXB Văn Học
Số trang: 510. Kích thước: 14 x 20.5cm. Cân nặng: 560 gr

Giá bìa:
135,000 ₫
Giá bán:
135,000 ₫
6.
Tam Quốc Diễn Nghĩa (Trọn bộ 3 tập)
Mã: #84318

Tam Quốc Diễn Nghĩa (Trọn bộ 3 tập)

Tác giả: La Quán Trung. Dịch giả: Phan Kế Bính
Bìa mềm. Phát hành tháng 02/2015. NXB Văn Học
Số trang: 1853. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 1810 gr

Giá bìa:
369,000 ₫
Giá bán:
369,000 ₫
7.
Công Tử Vô Sỉ - Tập 3
Mã: #84325

Công Tử Vô Sỉ - Tập 3

Tác giả: Duy Hòa Tống Tử. Dịch giả: Nguyễn Hương Nhiên
Bìa mềm. Phát hành tháng 02/2015. NXB Thời Đại
Số trang: 451. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 370 gr

Giá bìa:
105,000 ₫
Giá bán:
105,000 ₫
8.
Đồng Đồng Và Kỳ Kỳ
Mã: #84289

Đồng Đồng Và Kỳ Kỳ

Tác giả: Phong Lộng. Dịch giả: Dương Kiểm
Bìa mềm. Phát hành tháng 02/2015. NXB Văn Hóa - Thông Tin
Số trang: 398. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 440 gr

Giá bìa:
95,000 ₫
Giá bán:
95,000 ₫
9.
Trảm Long - Tập 3: Thái Bình Loạn Thế
Mã: #84294

Trảm Long - Tập 3: Thái Bình Loạn Thế

Tác giả: Hồng Trần. Dịch giả: Hạnh Lâm
Bìa mềm. Phát hành tháng 02/2015. NXB Văn Học
Số trang: 440. Kích thước: 15 x 24cm. 

Giá bìa:
108,000 ₫
Giá bán:
108,000 ₫
10.
Vân Trung Ca - Tập 3
Mã: #84312

Vân Trung Ca - Tập 3

Tác giả: Đồng Hoa. Dịch giả: Ngọc Hiếu
Bìa cứng. Phát hành tháng 02/2015. NXB Thanh Niên
Số trang: 543. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 600 gr

Giá bìa:
145,000 ₫
Giá bán:
145,000 ₫
11.
Vân Trung Ca - Tập 2
Mã: #84313

Vân Trung Ca - Tập 2

Tác giả: Đồng Hoa. Dịch giả: Ngọc Hiếu
Bìa cứng. Phát hành tháng 02/2015. NXB Thanh Niên
Số trang: 543. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 600 gr

Giá bìa:
145,000 ₫
Giá bán:
145,000 ₫
12.
Vân Trung Ca - Tập 1
Mã: #84314

Vân Trung Ca - Tập 1

Tác giả: Đồng Hoa. Dịch giả: Ngọc Hiếu
Bìa cứng. Phát hành tháng 02/2015. NXB Thanh Niên
Số trang: 543. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 600 gr

Giá bìa:
145,000 ₫
Giá bán:
145,000 ₫
13.
Vân Trung Ca (Trọn bộ 3 tập + Phụ bản thư của tác giả + Poster + Postcard)
Mã: #84315

Vân Trung Ca (Trọn bộ 3 tập + Phụ bản thư của tác giả + Poster + Postcard)

Tác giả: Đồng Hoa. Dịch giả: Ngọc Hiếu
Bìa mềm. Phát hành tháng 02/2015. NXB Thanh Niên
Số trang: 169. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 1480 gr

Giá bìa:
378,000 ₫
Giá bán:
378,000 ₫
14.
Tình Đầy Hennessy
Mã: #84277

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Dạ Dao
Bìa mềm. Phát hành tháng 02/2015. NXB Văn Học
Số trang: 350. Kích thước: 16 x 24cm. Cân nặng: 400 gr

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
109,000 ₫
15.
Tôi Là Thầy Tướng Số (Tập 2)
Mã: #84270

Tôi Là Thầy Tướng Số (Tập 2)

Tác giả: Dịch Chi
Bìa mềm. Phát hành tháng 01/2015. NXB Lao Động
Số trang: 439. Kích thước: 13 x 20.5cm. Cân nặng: 450 gr

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
109,000 ₫
16.
Tôi Là Thầy Tướng Số (Tập 1)
Mã: #84271

Tôi Là Thầy Tướng Số (Tập 1)

Tác giả: Dịch Chi
Bìa mềm. Phát hành tháng 01/2015. NXB Lao Động
Số trang: 439. Kích thước: 13 x 20.5cm. Cân nặng: 480 gr

Giá bìa:
119,000 ₫
Giá bán:
119,000 ₫
17.
Sử Ký Tư Mã Thiên
Mã: #84254

Sử Ký Tư Mã Thiên

Tác giả: Tư Mã Thiên. Dịch giả: Phan Ngọc
Bìa mềm. Phát hành tháng 01/2015. NXB Văn Học
Số trang: 590. Kích thước: 16 x 24cm. Cân nặng: 840 gr

Giá bìa:
159,000 ₫
Giá bán:
159,000 ₫
18.
Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em
Mã: #84258

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Tác giả: Cố Thất Hề. Dịch giả: Nguyễn Thị Thại
Bìa mềm. Phát hành tháng 01/2015. NXB Văn Học
Số trang: 396. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 450 gr

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
109,000 ₫
19.
Mình Có Thể Yêu Nhau
Mã: #84259

Mình Có Thể Yêu Nhau

Tác giả: Lưu Huyền. Dịch giả: Khương Nhật An
Bìa mềm. Phát hành tháng 01/2015. NXB Văn Học
Số trang: 396. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 440 gr

Giá bìa:
99,000 ₫
Giá bán:
99,000 ₫
20.
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta
Mã: #84261

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Cố Thất Hề. Dịch giả: Ngọc Khanh
Bìa mềm. Phát hành tháng 01/2015. NXB Văn Học
Số trang: 309. Kích thước: 14 x 20.5cm. Cân nặng: 290 gr

Giá bìa:
98,000 ₫
Giá bán:
98,000 ₫
21.
Tháng Ngày Ta Đã Qua
Mã: #84242

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề. Dịch giả: Hồng Ánh
Bìa mềm. Phát hành tháng 01/2015. NXB Văn Học
Số trang: 499. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 560 gr

Giá bìa:
118,000 ₫
Giá bán:
118,000 ₫
22.
Bảy Kiếp Xui Xẻo (Tái bản)
Mã: #84223

Bảy Kiếp Xui Xẻo (Tái bản)

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Bìa mềm. Phát hành tháng 01/2015. NXB Văn Học
Số trang: 479. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 520 gr

Giá bìa:
129,000 ₫
Giá bán:
129,000 ₫
23.
Bữa Trưa Tình Yêu (Tái bản năm 2015)
Mã: #84176

Bữa Trưa Tình Yêu (Tái bản năm 2015)

Tác giả: Cố Mạn
Bìa mềm. Phát hành tháng 01/2015. NXB Văn Học
Số trang: 458. Kích thước: 13 x 20.5cm. Cân nặng: 500 gr

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
109,000 ₫
24.
Không Yêu Thì "Biến"
Mã: #84175

Không Yêu Thì "Biến"

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Bìa mềm. Phát hành tháng 01/2015. NXB Văn Học
Số trang: 512. Kích thước: 13 x 20.5cm. Cân nặng: 540 gr

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
109,000 ₫
25.
Anh Chỉ Cần Em (Tái bản)
Mã: #84170

Anh Chỉ Cần Em (Tái bản)

Tác giả: Thẩm Dạ Diễm
Bìa mềm. Phát hành tháng 01/2015. NXB Văn Học
Số trang: 412. Kích thước: 13 x 20.5cm. Cân nặng: 420 gr

Giá bìa:
95,000 ₫
Giá bán:
95,000 ₫

Sách Tiếng Việt