Đang xử lý...
1.
Còn Có Thể Bên Người Bao Lâu Nữa
Mã: #82583

Còn Có Thể Bên Người Bao Lâu Nữa

Tác giả: Đường Thất Công Tử, Thanh Sam Lạc Thác, Thiển Bạch Sắc, Vương Thần, Tự Do Cực Quang, Vân Hồ Bất Hỉ, Kiều Già, Nhất Hạ, Lăng Thảo Hạ. Dịch giả: Hân Vũ
Bìa mềm. Phát hành tháng 09/2014. NXB Văn Học
Số trang: 208. Kích thước: 13.5 x 20.5cm. Cân nặng: 190 gr

Giá bìa:
69,000 ₫
Giá bán:
69,000 ₫
2.
Thịt Thần Tiên (Tập 2)
Mã: #82576

Thịt Thần Tiên (Tập 2)

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa. Dịch giả: Tiểu Triệu
Bìa mềm. Phát hành tháng 09/2014. NXB Văn Học
Số trang: 464. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 500 gr

Giá bìa:
119,000 ₫
Giá bán:
119,000 ₫
Phát hành vào 25/09/2014
Số lượng
+ -
Đặt hàng trước
3.
Thịt Thần Tiên (Tập 1)
Mã: #82577

Thịt Thần Tiên (Tập 1)

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa. Dịch giả: Tiểu Triệu
Bìa mềm. Phát hành tháng 09/2014. NXB Văn Học
Số trang: 472. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 500 gr

Giá bìa:
119,000 ₫
Giá bán:
119,000 ₫
Phát hành vào 25/09/2014
Số lượng
+ -
Đặt hàng trước
4.
Bức Thư Bị Lãng Quên (Tái bản năm 2014)
Mã: #82502

Bức Thư Bị Lãng Quên (Tái bản năm 2014)

Tác giả: Cố Tây Tước. Dịch giả: Nguyễn Thu Phương
Bìa mềm. Phát hành tháng 09/2014. NXB Thời Đại
Số trang: 575. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 490 gr

Giá bìa:
126,000 ₫
Giá bán:
126,000 ₫
Phát hành vào 20/09/2014
Số lượng
+ -
Đặt hàng trước
5.
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Tập 3
Mã: #82503

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Tập 3

Tác giả: Lưu Liễm Tử. Dịch giả: Hà Phương
Bìa mềm. Phát hành tháng 09/2014. NXB Thời Đại
Số trang: 479. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 440 gr

Giá bìa:
119,000 ₫
Giá bán:
119,000 ₫
Phát hành vào 20/09/2014
Số lượng
+ -
Đặt hàng trước
6.
Bách Quỷ Tập
Mã: #82504

Bách Quỷ Tập

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Dịch giả: Nguyệt Lạc
Bìa mềm. Phát hành tháng 09/2014. NXB Văn Học
Số trang: 463. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 400 gr

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
109,000 ₫
Phát hành vào 20/09/2014
Số lượng
+ -
Đặt hàng trước
7.
Trường Tương Tư - Tập 1: Tình Nhớ
Mã: #82510

Trường Tương Tư - Tập 1: Tình Nhớ

Tác giả: Đồng Hoa. Dịch giả: Lương Hiền
Bìa mềm. Phát hành tháng 09/2014. NXB Thời Đại
Số trang: 604. Kích thước: 16 x 24cm. Cân nặng: 850 gr

Giá bìa:
139,000 ₫
Giá bán:
139,000 ₫
Phát hành vào 17/09/2014
Số lượng
+ -
Đặt hàng trước
8.
Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng
Mã: #82511

Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng

Tác giả: Nhĩ Nhã
Bìa mềm. Phát hành tháng 09/2014. NXB Văn Học
Số trang: 301. Kích thước: 13.5 x 20.5cm. Cân nặng: 260 gr

Giá bìa:
79,000 ₫
Giá bán:
79,000 ₫
9.
Mật Mã Tây Tạng (Tập 3 - Tái bản năm 2014)
Mã: #82469

Mật Mã Tây Tạng (Tập 3 - Tái bản năm 2014)

Tác giả: Hà Mã. Dịch giả: Lục Hương
Bìa mềm. Phát hành tháng 09/2014. NXB Văn Hóa Sài Gòn
Số trang: 584. Kích thước: 14x20.5x3cm. Cân nặng: 660 gr

Giá bìa:
108,000 ₫
Giá bán:
108,000 ₫
10.
Những Tháng Năm Hổ Phách - Tập 2
Mã: #82434

Những Tháng Năm Hổ Phách - Tập 2

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn. Dịch giả: Nguyễn Thái Hằng
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. NXB Thời Đại
Số trang: 527. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 460 gr

Giá bìa:
126,000 ₫
Giá bán:
126,000 ₫
11.
Những Tháng Năm Hổ Phách - Tập 1
Mã: #82435

Những Tháng Năm Hổ Phách - Tập 1

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn. Dịch giả: Nguyễn Thái Hằng
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. NXB Thời Đại
Số trang: 527. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 460 gr

Giá bìa:
126,000 ₫
Giá bán:
126,000 ₫
12.
Duyên Trời Định
Mã: #82414

Duyên Trời Định

Tác giả: An Tư Nguyên. Dịch giả: Hương Ly
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. NXB Văn Học
Số trang: 581. Kích thước: 13.5 x 20.5cm. Cân nặng: 600 gr

Giá bìa:
135,000 ₫
Giá bán:
135,000 ₫
13.
Thất Gia - Tập 1
Mã: #82345

Thất Gia - Tập 1

Tác giả: Priest
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. NXB Văn Hóa - Thông Tin
Số trang: 519. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 440 gr

Giá bìa:
125,000 ₫
Giá bán:
125,000 ₫
Phát hành vào 20/09/2014
Số lượng
+ -
Đặt hàng trước
14.
Hạnh Phúc Không Ngừng
Mã: #82346

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Mộc Phạn. Dịch giả: Đỗ Mai Dung
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. NXB Văn Học
Số trang: 414. Kích thước: 16 x 24cm. Cân nặng: 610 gr

Giá bìa:
115,000 ₫
Giá bán:
115,000 ₫
15.
Hoa Thiên Cốt (Trọn bộ 2 tập )
Mã: #82337

Hoa Thiên Cốt (Trọn bộ 2 tập )

Tác giả: Fress Quả Quả. Dịch giả: Hoàng Phương Anh
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. NXB Văn Học
Số trang: 1316. Kích thước: 16 x 24cm. Cân nặng: 2050 gr

Giá bìa:
280,000 ₫
Giá bán:
280,000 ₫
16.
Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy
Mã: #82340

Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Tác giả: Vân Ngao. Dịch giả: Vương Thanh Tâm
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. NXB Văn Học
Số trang: 324. Kích thước: 15 x 18cm. Cân nặng: 360 gr

Giá bìa:
95,000 ₫
Giá bán:
95,000 ₫
17.
Hồi Ức Long Thành - Tập 3: "Tôi Muốn Tin Tình Yêu Là Mãi Mãi"
Mã: #82285

Hồi Ức Long Thành - Tập 3: "Tôi Muốn Tin Tình Yêu Là Mãi Mãi"

Tác giả: Địch An. Dịch giả: Lam Sơn
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. NXB Lao Động
Số trang: 383. Kích thước: 13 x 20.5cm. Cân nặng: 330 gr

Giá bìa:
99,000 ₫
Giá bán:
99,000 ₫
18.
Trọn Kiếp Yêu
Mã: #82269

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Huyền Mặc. Dịch giả: Greenrosetq
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. NXB Văn Học
Số trang: 522. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 580 gr

Giá bìa:
119,000 ₫
Giá bán:
119,000 ₫
19.
Rừng Hổ Phách
Mã: #82271

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Thập Tứ Khuyết
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. NXB Văn Học
Số trang: 616. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 680 gr

Giá bìa:
129,000 ₫
Giá bán:
129,000 ₫
20.
Chết! Sập Bẫy Rồi! (Tái bản năm 2014)
Mã: #82272

Chết! Sập Bẫy Rồi! (Tái bản năm 2014)

Tác giả: King Kong Barbie
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. NXB Văn Học
Số trang: 535. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 600 gr

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
109,000 ₫
21.
Cậu Chủ Hồ Đồ (Tái bản năm 2014)
Mã: #82273

Cậu Chủ Hồ Đồ (Tái bản năm 2014)

Tác giả: Tinh Dã Anh. Dịch giả: Lục Hoa
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. NXB Văn Học
Số trang: 556. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 600 gr

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
109,000 ₫
22.
Say Đắm
Mã: #82274

Say Đắm

Tác giả: Lâm Phương Lam
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. NXB Văn Học
Số trang: 360. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 400 gr

Giá bìa:
89,000 ₫
Giá bán:
89,000 ₫
23.
Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất
Mã: #82245

Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất

Tác giả: Bạch Lạc Mai. Dịch giả: Nguyễn Văn Chi
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. NXB Văn Học
Số trang: 396. Kích thước: 12 x 19cm. Cân nặng: 370 gr

Giá bìa:
108,000 ₫
Giá bán:
108,000 ₫
24.
Nghìn Kế Tương Tư
Mã: #82241

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Trang Trang
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. NXB Văn Học
Số trang: 558. Kích thước: 14.5 x 20.5cm. Cân nặng: 600 gr

Giá bìa:
119,000 ₫
Giá bán:
119,000 ₫
25.
Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng
Mã: #82242

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng
Bìa mềm. Phát hành tháng 08/2014. NXB Văn Học
Số trang: 450. Kích thước: 15.5 x 23.5cm. Cân nặng: 500 gr

Giá bìa:
110,000 ₫
Giá bán:
110,000 ₫

Sách Tiếng Việt