1900-6656

Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h

Đồn Điền Của Người Pháp Ở Bắc Kỳ Từ 1884 Đến 1918

Nhà Phát Hành: Mai Hà Books
385,000 đ
Mô tả ngắn:
Trong nửa sau của thế kỷ XIX, một hiện tượng mới đã xuất hiện trong nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam nói chung, của Bắc Kỳ nói riêng. Đó chính là hệ thống đồn điền do người Pháp đưa vào từ cuối thế kỷ XIX, tồn tại cho đến khi chấm dứt chế độ thuộc địa ở đây. Công trình Đồn Điền Của Người...
PNO Đặt Câu Hỏi
978604308160
29 sản phẩm
+

Trong nửa sau của thế kỷ XIX, một hiện tượng mới đã xuất hiện trong nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam nói chung, của Bắc Kỳ nói riêng. Đó chính là hệ thống đồn điền do người Pháp đưa vào từ cuối thế kỷ XIX, tồn tại cho đến khi chấm dứt chế độ thuộc địa ở đây. Công trình Đồn Điền Của Người Pháp Ở Bắc Kỳ Từ 1884 Đến 1918 của PGS.TS.NCVCC Tạ Thị Thúy nghiên cứu về hiện tượng mới lạ này.

Với gần 500 trang in, tác giả đã sử dụng một khối lượng lớn tài liệu lịch sử khai thác được từ Lưu trữ Quốc gia Hà Nội và Lưu trữ Hải ngoại Pháp ở Aix-en Provence để trình bày rõ những chủ trương, chính sách của thực dân Pháp trong công việc phát triển đồn điền ở Bắc Kỳ tạo nên cơ sở pháp lý cho việc cướp đoạt ruộng đất của nông dân và thành lập các đồn điền. Từ đó, đã xuất hiện một hình thái chiếm hữu xa lạ với các hình thức sở hữu cổ truyền Việt Nam - một hình thức bóc lột tồi tệ hơn.

Thể loại:
Lịch Sử
Loại sản phẩm:
Bìa mềm
Kích thước:
16 x 24 cm
Số trang:
478
Tác giả:
  • Tạ Thị Thúy
Nhà Xuất Bản:
  • NXB Khoa Học Xã Hội
Nhà Phát Hành:
Mai Hà Books

Sách Hay Phương Nam Book

Cùng Thể Loại