1900-6656

Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư - Tập 1: Giải Mã Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Số

Nhà Phát Hành: Minh Thắng
350,000 đ
Mô tả ngắn:
Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư - Tập 1: Giải Mã Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Số "Thành tựu quan trọng trên phương diện Đạo giáo thiên văn lịch toán được thu thập nhiều trong Đạo Tàng, trong đó ghi chép về Tử Vi Đẩu Số có ba quyển, giới thiệu chi tiết về hệ thống lý luận, trình tự lập bàn trong Tử Vi...
893523641784
8 sản phẩm
+

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư - Tập 1: Giải Mã Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Số

"Thành tựu quan trọng trên phương diện Đạo giáo thiên văn lịch toán được thu thập nhiều trong Đạo Tàng, trong đó ghi chép về Tử Vi Đẩu Số có ba quyển, giới thiệu chi tiết về hệ thống lý luận, trình tự lập bàn trong Tử Vi Đẩu Số, đồng thời thu thập được nhiều các ví dụ thực tế của Mệnh bàn, là con đường quan trọng trong việc lí giải Tử Vi Đẩu Số của người thời nay.

Để hiểu rõ hơn về hệ thống lí luận của Tử vi đẩu số, đưa ra những đặc sắc trong đó, để có thể vận dụng vào hiện tại, quyển sách này đã dựa vào nguyên bản cổ, thiết kế thêm những tranh minh họa và bảng biểu, trọng tâm giới thiệu quá trình lập Mệnh bàn, tường tận giải thích từng bước, đi sâu vào phân tích mỗi Tinh Diệu, phối hợp với lượng lớn các ví dụ minh chứng thực tế mà Mệnh lý đã dự đoán.

Toàn bộ quyển sách đã ""thâm nhập thiển xuất"" (đi sâu vào phân tích, đưa ra lí giải giản đơn), vừa mang tính lí luận lại vừa dễ hiểu. Bằng các thủ pháp biên tập độc đáo, sáng tạo đã diễn giải một cách mới mẻ bộ Đạo Tàng kinh điển, tin rằng có thể giúp độc giả càng đi sâu vào tìm hiểu nền văn hóa truyền thống Trung Hoa bác đại tinh thâm."

Loại sản phẩm:
Bìa cứng
Kích thước:
19 x 27 cm
Số trang:
732
Tác giả:
  • Hi Di Trần Đoàn
  • Lâm Canh Phàm
Nhà Xuất Bản:
  • NXB Hồng Đức
Nhà Phát Hành:
Minh Thắng

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận

Sách Hay Phương Nam Book

Cùng Thể Loại