1900-6656

Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h

Other Languages

tôi muốn mua bộ giáo trình solution

Làm ơn cung cấp giúp tôi sách AMERICAN ENGLISH FILE (bao gồm class book(CB) và teacher book(TB)) và sách FAMILY & FRIENDS (từ 1- 6 bao gồm CB và TB). Tôi đang ở Quảng Nam, nếu có sách tại Đà Nẵng tôi có thể lấy với số lượng lớn vì tôi thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ chuyên sâu 2 loại sách này. Rất mong được hợp tác.
Viết bình luận