Quy Định Viết Bình Luận

Phần bình luận của độc giả trên trang web nhasachphuongnam.com cho phép bạn chia sẻ những ý kiến, cảm nhận của mình về tựa sách bạn thích hay không thích với những độc giả khác. Vui lòng tham khảo những quy định dưới đây để bảo đảm rằng bình luận của bạn có thể được đăng tải.

 Bình luận sẽ không được đăng khi có những thông tin sau

- Các đường liên kết ở bất kì trang web nào khác ngoại trừ website của nhasachphuongnam.com

- Những lời xúc phạm, từ ngữ tục tĩu hay những bình luận xúc phạm bất cứ cá nhân nào.

- Những bình luận quá ngắn, ít hơn 50 kí tự

- Tiết lộ quá nhiều tình tiết của tác phẩm ảnh hưởng đến việc thưởng thức của độc giả khác

 Lưu ý

- Bằng việc gửi bài bình luận của mình, bạn đã đóng góp ý kiến cho Nhà Sách Phương Nam và việc này hoàn toàn tự nguyện nên bạn không thể hủy bỏ bình luận của mình.           

- Nhà Sách Phương Nam có quyền không đăng tải bình luận, đặc biệt là những bình luận không tuân thủ theo những yêu cầu được đăng tải của Nhà Sách Phương Nam. Chúng tôi cũng giữ quyền xóa bất cứ bài bình luận nào vào bất kì thời điểm nào mà không cần thông báo trước.