Phương Thức Vận Chuyển

 Chi phí vận chuyển khi mua hàng online trên website:

  • Phí vận chuyển mọi giá trị đơn hàng tại TP.Hồ Chí Minh (các quận nội thành, ngoại thành & các huyện): 19.000đ
  • Phí vận chuyển mọi giá trị đơn hàng có tại các tỉnh/ thành phố khác (ngoài TP.Hồ Chí Minh): 29.000đ