1900-6656

Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h

Phương Thức Vận Chuyển

 Miễn phí vận chuyển:

         ● Miễn phí vận chuyển các đơn hàng có tổng giá trị đơn hàng từ 150.000đ tại TP.Hồ Chí Minh (các quận nội thành, ngoại thành & các huyện)

         ● Miễn phí vận chuyển các đơn hàng có tổng giá trị đơn hàng từ 250.000đ tại các tỉnh/ thành phố khác (ngoài TP.Hồ Chí Minh).

 Nếu tổng giá trị đơn hàng nhỏ hơn mức được miễn phí vận chuyển, chi phí vận chuyển sẽ được hiển thị trong phần chi tiết đơn hàng. Chi phí sẽ dao động tùy theo khu vực tỉnh thành.