1900-6656

Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h

Bác Hồ Với Nông Dân (DVD)

42,000 đ
Mô tả ngắn:
Bác Hồ Với Nông Dân Phim nói về giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng. Đặc biệt là tình cảm và sự quan tam sâu sắc của Bác Hồ đối với nông dân trong suốt cuộc đời Người.
PNO Đặt Câu Hỏi
893200040354
100 sản phẩm
+
Bác Hồ Với Nông Dân
Phim nói về giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng. Đặc biệt là tình cảm và sự quan tam sâu sắc của Bác Hồ đối với nông dân trong suốt cuộc đời Người.
Kích thước:
13.5x19x0.4 cm

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận

Sách Phương Nam Ưu Đãi