1900-6656

Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h

Bàn Về Pháp Môn Tịnh Độ

Nhà Phát Hành: Thời Đại Books
75,000 đ
893508111384
9 sản phẩm
+
Giáo chủ Phật Đà thị hiện, thành đạo ở nhân gian không gì ngoài hy vọng chuyển hoá thế giới Ta Bà thành quốc độ thanh tịnh. Trong tác phẩm Bàn Về Pháp Môn Tịnh Độ đại sư Tinh Vân đã khái quát về Tịnh Độ thập phương chư Phật được nói nhắc đến một cách rộng rãi trong các kinh luận Đại thừa, như Tịnh Độ Đâu Suất, Lưu Ly, Hoa Tạng... Nhưng thích hợp nhất với căn khí của chúng sanh Ta Bà không gì ngoài Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, trong đó, đại sư đã có những giải thích về điều kiện và tư lương để vãng sanh Tịnh Độ, cũng như những kiến giải mới về Tịnh Độ, đặc biệt nhấn mạnh đến tự tánh bản tầm, quan niệm về “Tâm tịnh quốc độ tịnh” “Ta là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà là ta”, đã mang lại nhận thức chính xác về Tịnh Độ cho mọi người.
Thể loại:
Tâm Linh
Loại sản phẩm:
Bìa mềm
Kích thước:
13.5 x 20.5 cm
Số trang:
223
Tác giả:
  • Đại sư Tinh Vân
Nhà Xuất Bản:
  • NXB Hồng Đức
Nhà Phát Hành:
Thời Đại Books

Sách Hay Phương Nam Book

Cùng Thể Loại