Hotline:

1900 6656
094.985.4605

(giờ hành chính)

Biện Hộ Cho Một Nền Giáo Dục Khai Phóng

Nhà Phát Hành: Thời Đại Books
68,000 đ
893508111302
5 sản phẩm
+

Giáo dục khai phóng là một lãnh vực rộng, bao gồm những môn học không phải thuần kỹ thuật, hay khoa học chuyên môn, mà liên quan đến nghệ thuật, âm nhạc, lịch sử, triết học, văn học, ngôn ngữ,v.v…, tức mang tính nhân văn.

Nó nhằm đào tạo con người toàn diện, phát triển nhiều khả năng, tạo nền tri thức rộng, tạo ý thức lịch sử, nhân loại, để làm công dân, làm người văn hóa, hơn là một chuyên gia tring một lãnh vực chuyên môn. (TS Nguyễn Xuân Xanh)

Loại sản phẩm:
Bìa mềm
Kích thước:
13.5 x 20.5 cm
Số trang:
219
Tác giả:
  • Fareed Zaharia
Nhà Xuất Bản:
  • NXB Hồng Đức
Nhà Phát Hành:
Thời Đại Books

Khám Phá Thêm

Khám Phá Thêm