Đột Phá Từ Vựng Hán Ngữ Quốc Tế HSK - Trình Độ B

893200011291-outlet
27,750 đ
55,500 đ
Bạn tiết kiệm: 27,750 đ
Còn hàng: 5 sản phẩm
Phương Nam Online
Từ nhà sách đầu tiên năm 1982, Nhà Sách Phương Nam đã trở thành hệ thống nhà sách uy t...
Đột Phá Từ Vựng Hán Ngữ Quốc Tế HSK - Trình Độ B ("Sản phẩm outlet sales có thể bị cũ, dơ hoặc bao bì bị sờn, rách nhẹ")

Học từ vựng, có hai điều khó, khó nhớ và khó sử dụng. Khó nhớ, vì lượng từ vựng quá lớn, học trước quên sau, chỉ nhớ lơ mơ, tưởng hiểu là lại hoá không. Khó sử dụng tức là dù đã nhớ từ nhưng khi dùng đến thì lại lóng ngóng. Vì thế, phần lớn người học dù đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức nhưng vẫn lúng túng hoặc học không hiệu quả trước một khối lượng từ vựng khổng lồ như vậy.

Cuốn sách này đã phân loại, chú giải 8822 đơn vị từ vựng đã được quy định trong quyển "Đại cương phân loại từ vựng và chữ Hán để đánh giá trình độ Hán ngữ", giúp người học nắm rõ quy luật từ vựng trong HSK một cách hệ thống. Trên cơ sở nhớ và hiểu ý nghĩa của từ người học sẽ nắm rõ cách dùng từ, khắc phục những khó khăn trong khi học từ vựng, đạt kết quả cao trong các kỳ thi Hán ngữ Quốc tế HSK.

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên ba nguyên tắc sau:
Thứ nhất: làm nổi bật đặc trưng ngữ pháp của từ, trên cơ sở hiểu ngữ pháp, nắm vững cách sử dụng.
Thứ hai: Làm nổi bật những điểm khó và điểm quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập.
Thứ ba: Tăng cường phần bài tập để củng cố kiến thức.

Mục Lục:
Lời mở đầu

Hướng dẫn sử dụng sách.
Danh từ:
Danh từ chỉ thời gian

Danh từ chỉ nơi chốn
Danh từ chỉ phương hướng vị trí
Danh từ tập hợp
Danh từ thường
Bài tập phần danh từ và đáp án tham khảo.

Động từ:
Nội động từ

Ngoại động từ
Các động từ có thể nhận sự tu sức của phó từ chỉ trình độ
Trợ động từ
Bài tập phần động từ và đáp án tham khảo.

Tính từ:
Tính từ không có chức năng vị ngữ

Tính từ chỉ làm được vị ngữ
Tính từ chỉ trạng thái
Tính từ thường
Bài tập phần tính từ và đáp án tham khảo.

Đại từ:
Đại từ nhân xưng

Đại từ chỉ thị
Đại từ nghi vấn
Các đại từ khác
Bài tập phần đại từ và đáp án tham khảo.

Số từ
Lượng từ:
Danh lượng từ

Động lượng từ
Bài tập phần số từ, lượng từ và bài tập tham khảo.

Phó từ:
Phó từ chỉ trình độ

Phó từ chỉ phạm vi
Phó từ chỉ phủ định
Phó từ chỉ tần suất
Phó từ chỉ thời gian
Phó từ ngữ khí
Phó từ chỉ trạng thái tình cảm
Các phó từ khác
Bài tập phần phó từ và đáp án tham khảo.

Giới từ:
Bài tập phần giới từ và đáp án tham khảo


Liên từ:
Biểu thị quan hệ đẳng cấp

Biểu thị quan hệ tiếp nối
Biểu thị quan hệ tăng tiến
Biểu thị quan hệ giả thiết
Biểu thị quan hệ điều kiện
Biểu thị quan hệ nhân quả
Biểu thị quan hệ lựa chọn
Biểu thị quan hệ chuyển ngoặt
Bài tập phần giới từ, liên từ và đáp án tham khảo.

Trợ từ:
Bài tập phần liên từ, thán từ và đáp án tham khảo.


Thán từ
Từ tượng thanh:
Bài tập phần trợ từ, than từ, từ tượng thanh và đáp án tham khảo.


Phụ tố:
Tiền tố

Bài tập phần phụ tố và đáp án tham khảo.

Từ kiêm loại:
Danh từ kiêm động từ và động từ kiêm tính từ

Danh từ kiêm tính từ và tính từ kiêm danh từ
Danh từ kiêm lượng từ
Động từ kiêm tính từ và tính từ kiêm động từ
Động từ kiêm giới từ và giới từ kiêm động từ
Những từ khác
Bài tập phần từ kiêm loại và đáp án tham khảo.

Từ li hợp:
Dạng động tân

Dạng động bổ
Bài tập phần từ li hợp và đáp án tham khảo.

Thành ngữ.
Quán ngữ.
Kết cấu cố định:
Bài tập phần thành ngữ, quán ngữ, kết cấu cố định và đáp án tham khảo.


Loại sản phẩm
Bìa mềm
Kích thước
14,5x20,5 cm

Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!

Khách Hàng Thường Mua Kèm
Có Thể Bạn Cũng Thích
Khám Phá Thêm
Giảm 10%
Còn hàng: 2704 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 18 sản phẩm
240,000 đ 216,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1446 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1511 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1494 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1490 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1516 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1643 sản phẩm
199,000 đ 179,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1284 sản phẩm
165,000 đ 148,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2018 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1664 sản phẩm
449,000 đ 404,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 840 sản phẩm
199,000 đ 179,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1810 sản phẩm
109,000 đ 98,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1412 sản phẩm
105,000 đ 94,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1877 sản phẩm
169,000 đ 152,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1267 sản phẩm
169,000 đ 152,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1620 sản phẩm
129,000 đ 116,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1429 sản phẩm
260,000 đ 234,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1203 sản phẩm
109,000 đ 98,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1344 sản phẩm
109,000 đ 98,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1177 sản phẩm
119,000 đ 107,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1655 sản phẩm
179,000 đ 161,100 đ