Đột Phá Từ Vựng Hán Ngữ Quốc Tế HSK Trình Độ C

Giảm 20%
893200011292-outlet
55,500 đ
44,400 đ
Bạn tiết kiệm: 11,100 đ
Còn hàng: 7 sản phẩm
+
Phương Nam Online
Từ nhà sách đầu tiên năm 1982, Nhà Sách Phương Nam đã trở thành hệ thống nhà sách uy tí...
Học từ vựng, có hai điều khó, khó nhớ và khó sử dụng. Khó nhớ, vì lượng từ vựng quá lớn, học trước quên sau, chỉ nhớ lơ mơ, tưởng hiểu là lại hoá không. Khó sử dụng tức là dù đã nhớ từ nhưng khi dùng đến thì lại lóng ngóng. Vì thế, phần lớn người học dù đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức nhưng vẫn lúng túng hoặc học không hiệu quả trước một khối lượng từ vựng khổng lồ như vậy.

Cuốn sách này đã phân loại, chú giải 8822 đơn vị từ vựng đã được quy định trong quyển "Đại cương phân loại từ vựng và chữ Hán để đánh giá trình độ Hán ngữ", giúp người học nắm rõ quy luật từ vựng trong HSK một cách hệ thống. Trên cơ sở nhớ và hiểu ý nghĩa của từ người học sẽ nắm rõ cách dùng từ, khắc phục những khó khăn trong khi học từ vựng, đạt kết quả cao trong các kỳ thi Hán ngữ Quốc tế HSK.

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên ba nguyên tắc sau:

- Thứ nhất: làm nổi bật đặc trưng ngữ pháp của từ, trên cơ sở hiểu ngữ pháp, nắm vững cách sử dụng.
- Thứ hai: Làm nổi bật những điểm khó và điểm quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập.
- Thứ ba: Tăng cường phần bài tập để củng cố kiến thức.

Mục Lục:

Lời mở đầu

Hướng dẫn sử dụng sách.

Danh từ:
Danh từ chỉ thời gian
Danh từ chỉ nơi chốn
Danh từ chỉ phương hướng vị trí
Danh từ tập hợp
Danh từ thường
Bài tập phần danh từ và đáp án tham khảo.

Động từ:
Nội động từ
Ngoại động từ
Trợ động từ
Loại mang tân ngữ là danh từ hoặc động từ
Động từ có thể nhận sự tu sức của phố từ chỉ trình độ
Bài tập phần động từ và đáp án tham khảo.

Tính từ:
Tính từ không có chức năng vị ngữ
Tính từ chỉ làm được vị ngữ
Tính từ chỉ trạng thái
Tính từ thường
Bài tập phần tính từ và đáp án tham khảo.

Đại từ:
Đại từ nhân xưng
Đại từ chỉ thị
Bài tập phần đại từ và đáp án tham khảo.

Số từ
Lượng từ
Danh lượng từ:
Lượng từ cá thể
Lượng từ tập hợp
Lượng từ đo lường
Động lượng từ:
Bài tập phần số từ, lượng từ và đáp án tham khảo.

Phó từ:
Phó từ chỉ trình độ
Phó từ chỉ phạm vi
Phó từ khẳng định và phủ định
Phó từ chỉ thời gian
Phó từ ngữ khí
Phó từ chỉ trạng thái tình cảm
Bài tập phần phó từ và đáp án tham khảo.

Giới từ:
Liên từ:
Biểu thị quan hệ đẳng lập
Biểu thị quan hệ tăng tiến
Biểu thị quan hệ giả thiết
Biểu thị quan hệ mục đích
Biểu thị quan hệ điều kiện
Biểu thị quan hệ nhân quả
Biểu thị quan hệ lựa chọn
Biểu thị quan hệ chuyển ngoặt
Loại khác
Bài tập phần giới từ, liên từ và đáp án tham khảo.

Trợ từ:
Thán từ
Từ tượng thanh:
Bài tập phần trợ từ, than từ, từ tượng thanh và đáp án tham khảo.

Phụ tố:
Hậu tố:
Bài tập phụ tố và đáp án tham khảo.

Từ kiêm loại:
Danh từ kiêm động từ và động từ kiêm danh từ
Danh từ kiêm tính từ và tính từ kiêm danh từ
Danh từ kiêm tính từ và tính từ kiêm động từ
Động từ kiêm lượng từ và động từ kiêm lượng từ
Động từ kiêm liên từ và từ kiêm phó từ
Loại từ khác
Bài tập phần từ kiêm loại và đáp án tham khảo.

Từ li hợp:
Dạng động tân
Dạng động bổ
Bài tập phần từ li hợp và đáp án tham khảo.

Thành ngữ.
Quán ngữ.
Kết cấu cố định:
Bài tập phần thành ngữ, quán ngữ, kết cấu cố định và đáp án tham khảo.
Loại sản phẩm:
Bìa mềm
Kích thước:
14.5x20.5x1.8 cm

Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!

Viết đánh giá của bạn