Tri Tân Nhân Vật Chí Tập Chú - Quyển 1: Từ Thời Bắc Thuộc Đến Nhà Trần

978604587030
180,000 đ
Còn hàng: 24 sản phẩm
Phương Nam Online
Từ nhà sách đầu tiên năm 1982, Nhà Sách Phương Nam đã trở thành hệ thống nhà sách uy t...

“Lịch sử thế giới chỉ là Tiểu sử các danh nhân." - Thomas Carlyle

“Lịch sử loài người xưa nay vẫn là công cuộc của giống người; sự gắng sức của mọi người chính là điều kiện cốt yếu của sự tiến hóa. Quan điểm sử học, khoa học không bao giờ phủ nhận địa vị, công dụng của loài người, và của những vĩ nhân. Nhưng chúng ta cần phải đính chính anh hùng chủ nghĩa. Một người anh hùng bậc nhất trong lịch sử - Napoléon - đã nói 'phải biết nhận xét nhân vật trong những quang tuyết tốt. Quang tuyến đó là thế giới quan và phương pháp luận chính xác. Nhân vật không phải là một thể chất cố định bất biến. Có những kẻ hôm qua hay mà ngày nay hỏng, cũng có những kẻ trước xấu mà sau tốt. Có những người anh hùng đã đưa nhân loại lên đường tiến hóa, cũng có hạng 'quái kiệt' dắt loài người giật lùi về tình thế dã man. Có kẻ làm những việc mới xét qua thì có vẻ vô nhân đạo, mà lâu ngày mới thấy là cần thiết cho đời sống cộng đồng. Có kẻ lập trường trước sau vẫn nhất quán, nhưng hành động phải tùy cơ mà ứng biển. Bình phẩm nhân cách trước hết phải đặt nhân vật vào trong những trường hợp lịch sử, trong tình thế xã hội của họ, và phải vận dụng một lối lý luận linh động." - Nhân vật & lịch sử (Thanh Tuyền)

Loại sản phẩm
Bìa mềm
Kích thước
15 x 23 x 2 cm
Số trang
390
Tác giả
  • Nguyễn Phúc An
Nhà Xuất Bản
  • NXB Tổng Hợp TP. HCM
Find similar

Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!

Có Thể Bạn Cũng Thích
Khám Phá Thêm
Giảm 10%
Còn hàng: 1 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1 sản phẩm
179,000 đ 161,100 đ
Giảm 40%
Còn hàng: 100 sản phẩm
110,000 đ 66,000 đ
Giảm 40%
Còn hàng: 100 sản phẩm
100,000 đ 60,000 đ
Giảm 40%
Còn hàng: 100 sản phẩm
438,000 đ 262,800 đ
Giảm 35%
Còn hàng: 100 sản phẩm
648,000 đ 421,200 đ
Giảm 30%
Còn hàng: 100 sản phẩm
354,000 đ 247,800 đ
Giảm 10%
Giảm 25%
Còn hàng: 100 sản phẩm
495,000 đ 371,250 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2697 sản phẩm
169,000 đ 152,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1900 sản phẩm
150,000 đ 135,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1926 sản phẩm
130,000 đ 117,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 948 sản phẩm
129,000 đ 116,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 100 sản phẩm
220,000 đ 198,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1103 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1418 sản phẩm
269,000 đ 242,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1606 sản phẩm
289,000 đ 260,100 đ
Giảm 10%
Giảm 10%
Giảm 10%
Còn hàng: 1405 sản phẩm
189,000 đ 170,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 897 sản phẩm
159,000 đ 143,100 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 7527 sản phẩm
135,000 đ 121,500 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 1065 sản phẩm
144,000 đ 129,600 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 2295 sản phẩm
99,000 đ 89,100 đ