1900-6656

Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h

Góp Phần Nghiên Cứu Văn Hóa Và Tộc Người

339,000 đ
Mô tả ngắn:
Theo nhận xét của giới nghiên cứu dân tộc học trong nước và nhiều nhà dân tộc học nước ngoài: Phó Giáo sư Nguyễn Từ Chi (1925-1995) là một trong những nhà dân tộc học hàng đầu của Việt Nam thế kỷ 20, chuyên gia về người Mường và làng xã người Việt. Những công trình nghiên cứu của ông để lại...
PNO Đặt Câu Hỏi
978604702824
30 sản phẩm
+

Theo nhận xét của giới nghiên cứu dân tộc học trong nước và nhiều nhà dân tộc học nước ngoài: Phó Giáo sư Nguyễn Từ Chi (1925-1995) là một trong những nhà dân tộc học hàng đầu của Việt Nam thế kỷ 20, chuyên gia về người Mường và làng xã người Việt.

Những công trình nghiên cứu của ông để lại có giá trị khoa học cao, có sức khơi mở lâu dài về thực tiễn và lý thuyết cũng như về phương pháp luận, nhất là cụm bốn công trình được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh (năm 2000): Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ, Hoa văn Mường, Hoa văn các dân tộc Gia Rai - Ba Na, Người Mường ở Hòa Bình. Ngoài ra ông còn có nhiều công trình viết chung, nhiều công trình đăng trên các tạp chí chuyên ngành có khám phá độc đáo, nhiều sách và ấn phẩm dịch. Với công trình viết bằng tiếng Pháp La cosmologie Muong (Vũ trụ quan Mường) của ông được giới dân tộc học ở nước ngoài, nhất là ở Pháp coi như chuyên gia số một về người Mường.

Những công trình nghiên cứu của Phó Giáo sư Nguyễn Từ Chi là sản phẩm của tinh thần lao động khoa học nghiêm túc, cẩn trọng. Coi "Dân tộc học là học dân" - ông đề cao tính chủ thể và quan điểm bản địa như một nguyên tắc nghiên cứu dân tộc học của mình.

...Cuốn sách Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người của Phó Giáo sư Nguyễn Từ Chi là tập hợp các công trình nghiên cứu khoa học và các bài viết của ông đã từng được công bố trên các tạp chí khoa học, sách, báo - có thể nói đây là những di sản nghiên cứu có giá trị của ông dành cho lĩnh vực văn hóa và tộc người, gợi mở cho chúng ta những khám phá độc đáo về văn hóa bản địa và nhận biết một hướng nghiên cứu "đề cao tính chủ thể và quan điểm bản địa" của dân tộc học Việt Nam.

Thể loại:
Bìa mềm
Kích thước:
16 x 24 cm
Số trang:
634
Tác giả:
  • Nguyễn Từ Chi
Nhà Xuất Bản:
  • NXB Văn Hóa - Dân Tộc

Sách Phương Nam Ưu Đãi

Cùng Thể Loại