1900-6656

Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h

Nhân Cách Văn Hóa Trong Bảng Giá Trị Việt Nam

Nhà Phát Hành: Sách Việt Nam
188,000 đ
Mô tả ngắn:
Nhân cách văn hóa là sản phẩm sống động, có mức độ phát triển phong phú, toàn diện, là diện mạo phát triển tập trung của các cá nhân trong xã hội. Các hệ giá trị Việt Nam tiêu biểu nhất bao gồm: Tình cảm gia đình và đại nghĩa dân tộc, công ăn việc làm, công bằng xã hội…Cuốn sách này chính là...
PNO Đặt Câu Hỏi
893507594748
Hết hàng

Nhân cách văn hóa là sản phẩm sống động, có mức độ phát triển phong phú, toàn diện, là diện mạo phát triển tập trung của các cá nhân trong xã hội. Các hệ giá trị Việt Nam tiêu biểu nhất bao gồm: Tình cảm gia đình và đại nghĩa dân tộc, công ăn việc làm, công bằng xã hội…Cuốn sách này chính là chuẩn mực tạo nên nhân cách con người có sự phát triển toàn diện về mặt thể chất, năng lực đạo đức và thiên hướng theo những nguyên tắc cộng đồng các lợi ích, dân chủ, nhân đạo và phát triển bền vững.

Kích thước:
16 x 24 cm
Số trang:
374
Tác giả:
  • Lê Quang Thiêm
Nhà Xuất Bản:
  • NXB ĐH Quốc Gia Hà Nội
Nhà Phát Hành:
Sách Việt Nam

Tuần Lễ Sách Văn Học

Cùng Thể Loại