1900-6656

Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h

Thực Hành Tư Duy Thiết Kế - Ứng Dụng Trong Phát Triển Khách Hàng, Xây Dựng Đội Ngũ Và Kiến Tạo Tương Lai

Nhà Phát Hành: Alphabooks
299,000 đ
PNO Đặt Câu Hỏi
893525141545
26 sản phẩm
+

“Cuốn sách này là định nghĩa tốt nhất về tư duy thiết kế mà tôi từng đọc” - Kees Dorst, tác giả cuốn Frame Innovation

Thực Hành Tư Duy Thiết Kế không chỉ phác thảo và mô tả cách áp dụng tư duy thiết kế. (…) Cuốn sách này là một đóng góp mới đầy trí tưởng tượng”. - Nigel Cross, tác giả cuốn Design Thinking

“Cuốn sách này đáng giá vì đội ngũ tác giả, cấu trúc và nội dung. (…) Mặc dù trình bày một cách khôi hài, nhóm đã thành công trong việc tạo ra một cuốn sách sâu sắc một cách đáng ngạc nhiên." - Tạp chí Harvard Business Manager

Thực Hành Tư Duy Thiết Kế - Ứng Dụng Trong Phát Triển Khách Hàng, Xây Dựng Đội Ngũ Và Kiến Tạo Tương Lai sẽ giúp các cá nhân, đội ngũ và tổ chức:

-  Áp dụng các công cụ và phương pháp tư duy thiết kế trong bối cảnh phù hợp- đặc biệt là cho các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số.

-  Hiểu được những tiến bộ mới nhất trong tư duy thiết kế từ trường d. ( Học viện thiết kế Hasso Plattner) thuộc Đại học Stanford.

-  Xây dựng nhận thức về lấy khách hàng làm trung tâm

-  Áp dụng tư duy thiết kế cho những thách thức của chuyển đổi kỹ thuật số trong các tổ chức

-  Kết hợp tư duy thiết kế với tư duy hệ thống và phân tích dữ liệu lớn.

Thể loại:
Kinh Tế - Kinh Doanh
Loại sản phẩm:
Bìa mềm
Kích thước:
24 x 19 cm
Số trang:
351
Tác giả:
  • Larry Leifer
  • Michael Lewrick
  • Patrick Link
Nhà Xuất Bản:
  • NXB Công Thương
  • Wiley
Nhà Phát Hành:
Alphabooks

Sách Hay Phương Nam Book

Cùng Thể Loại