1900-6656

Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h

Tín Ngưỡng Và Tôn Giáo Dân Tộc Bahnar Jrai

219,000 đ
Mô tả ngắn:
Trong những năm qua, vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo của các dân tộc ở Tây Nguyên nói chung và dân tộc Bahnar, Jrai nói riêng và sự tác động của nó đến đời sống văn hóa - xã hội từ nửa cuối thế kỷ XIX đến nay được khá nhiều nhà khoa học và quản lý xã hội hết sức quan tâm. Vì vậy, đã có nhiều công...
PNO Đặt Câu Hỏi
978604702754
36 sản phẩm
+

Trong những năm qua, vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo của các dân tộc ở Tây Nguyên nói chung và dân tộc Bahnar, Jrai nói riêng và sự tác động của nó đến đời sống văn hóa - xã hội từ nửa cuối thế kỷ XIX đến nay được khá nhiều nhà khoa học và quản lý xã hội hết sức quan tâm. Vì vậy, đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này ra đời bên cạnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo.

Khi nghiên cứu tín ngưỡng, tôn giáo của dân tộc Bahnar, Jrai, chúng tôi đã tập trung làm rõ đặc điểm kinh tế - xã hội truyền thống của hai dân tộc này để nhận diện cơ sở hình thành tín ngưỡng cổ truyền; lịch sử tiếp nhận những cư dân mới, tôn giáo mới; xu hướng chuyển biến tín ngưỡng, tôn giáo; dự báo những vấn đề đặt ra quanh tác động của chính sách tín ngưỡng, tôn giáo; đề xuất một số giải pháp để giải quyết những vấn đề từ thực tiễn trên địa bàn...

Thể loại:
Bìa mềm
Kích thước:
16 x 24 cm
Số trang:
228
Tác giả:
  • Nguyễn Thị Kim Vân
Nhà Xuất Bản:
  • NXB Văn Hóa Dân Tộc

Sách Phương Nam Ưu Đãi

Cùng Thể Loại