1900-6656

Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h

Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam

100,000 đ
Mô tả ngắn:
Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam "Mặc dù tín ngưỡng dân gian là niềm tin để mưu cầu vào cái hạnh phúc cụ thể ở đời này, còn tôn giáo lại giải quyết hạnh phúc của đời sau hay kiếp sau. Tuy nhiên, tín ngưỡng và tôn giáo lại luôn tìm cách hội nhập với nhau như thể trong âm có dương và trong...
PNO Đặt Câu Hỏi
893497416601
27 sản phẩm
+

Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam

"Mặc dù tín ngưỡng dân gian là niềm tin để mưu cầu vào cái hạnh phúc cụ thể ở đời này, còn tôn giáo lại giải quyết hạnh phúc của đời sau hay kiếp sau. Tuy nhiên, tín ngưỡng và tôn giáo lại luôn tìm cách hội nhập với nhau như thể trong âm có dương và trong dương có âm. Nhiều người thường xuyên đi chùa lễ Phật nhưng khi cầu khấn thì luôn “cầu Trời khấn Phật” cho hưởng hạnh phúc ngay trước mắt, chẳng hề quan tâm đến việc thoát cõi vô minh để đoạn tuyệt với nỗi khổ niềm đau.

Hội nhập văn hóa giữa tín ngưỡng dân gian và tôn giáo là tiến trình hướng tới việc truyền đạo một cách đầy đủ, đồng thời biến đổi con người trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị, để họ có thể sống một đời sống tốt hơn trong tôn giáo của họ. Việc hội nhập văn hóa có hai khía cạnh: chuyển đổi mật thiết các giá trị văn hóa đích thực thông qua việc hội nhập chúng vào đức tin tôn giáo và mặt khác, dung nhập đức tin tôn giáo vào văn hóa tín ngưỡng dân gian."

Kích thước:
15.5 x 23 cm
Số trang:
230
Tác giả:
  • Nhiều Tác Giả
Nhà Xuất Bản:
  • NXB Trẻ

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận

Sách Phương Nam Ưu Đãi

Cùng Thể Loại